دەربەس كومپيۋتەرگە سۇرانىس تومەندەگەندىكتەن 12 Intel مىڭ جۇمىسشىسىن قىسقارتادى
  • ۇنحاتتاعى دوستىق شەڭبەرىمە جولدايمىن !

  • قازىرگى ورنىڭىز:اق جاۋىن حابار كانالى             جولدانعان ۋاقىتى:2016-04-21 02:17:44            كورىلىمى:222

    استانا. قاز اقپارات-امەريكانىڭ Intel كورپوراتسياسى 12 مىڭ جۇمىس ورنىن قىسقارتىپ جاتىر. قىسقارتۋعا Intel جۇمىسشىلارىنىڭ شامامەن 11% ىلىگىپ وتىر. حابارلامادا جازىلعانداي، بۇل شارانىڭ ماقساتى-نارىقتاعى دەربەس كومپيۋتەردىڭ سۇرانىسىنىڭ تومەندەۋىنە تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋ. 

    كومپيۋتەرلىك ميكروپروتسەسسورلاردى شىعارۋشى قايتا قۇرىلىمداۋ كەزىندەگى شىعىنداردى جابۋ ءۇشىن 1، 2 ملرد دوللار بولۋدە. 

    كومپانيا جۇمىسشىلارىنىڭ شامامەن 11% قىسقارتىلادى. ولاردى جۇمىستان شىعارۋ ۇدەرىسى 12 ايعا سوزىلادى، دەلىنگەن Intel مالىمدەمەسىندە.   

    ەڭ جاڭا قازاق ەلى تەلە حابارلارى